Hvad udgør et godt emne- eller stikordsregister ?

  • Et godt emneregister et et, hvor læseren hurtigt kan finde frem til den information i teksten som ønskes. 
  • Et godt emneregister er kendetegnet for en seriøs bog. Læseren vil nemt kunne finde frem til den ønskede information og tænker ikke videre over selve registeret.
  • Et godt emneregister foregriber, hvordan læseren vil søge for information og giver øjeblikkelig tilgang til de vigtige emner, koncepter og navne, der er at finde i bogens tekst.
  • Emneregisteret har opslagsord, som er præcise og entydige og som afspejler indholdet og den terminologi, der er brugt i teksten. Alle opslagsord er opbygget i alfabetisk orden og med sidenumre og henvisninger.
  • Emneregisteret har krydshenvisninger, der forbinder relaterede ord og vendinger.
  • Et godt emneregister viser de indbyrdes forhold mellem emner, ord og navne, på en sådan måde, at læseren ikke behøver at læse hele emneregisteret igennem. Der kan anvendes en terminologi, som ikke nødvendigvis er brugt i selve teksten, men som vil være læserens valg af søgeord.
  • Et godt emneregister er til for læseren. Det er ikke det samme som en konkordans, som kan produceres automatisk v.h.a. et computerprogram men som kun har en begrænset anvendelse.


    Photobucket